Vrtec Ciciban

Novo mesto

Program


V vseh naših vrtcih izvajamo dnevni program. V vrtcu Labod delujejo tudi popoldanski oddelek in tedensko izmenski oddelki. Na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto pa deluje oddelek za bolne otroke. 

Strokovno podlago za delo v vrtcih predstavlja nacionalni dokument Kurikulum za vrtce. Vzgoja in varstvo otrok v vseh naših enotah pa konkretneje načrtujemo z Letnim delovnim načrtom na nivoju vsakega oddelka posebej, posamezne enote in nato tudi celotnega vrtca Ciciban.