Vrtec Ciciban

Novo mesto

Lokacija


Uprava vrtca Ciciban Novo mesto
Ragovska ulica 18,
8000 Novo mesto

Klikni za zemljevid (preusmeritev na najdi.si) 

Tel: 07 371 83 11 
Fax: 07 371 83 27
elektronski naslov: vrtec-ciciban.nm@guest.arnes.si

 


Katalog informacij javnega značajaDatoteke:

kataloginformacijjavnegaznaaja.pdf


Delovni čas


Delovni čas uprave
od 6.30 do 15.00 ure

Delovni čas svetovalne službe za starše
torek od 8.30 do 16.00
sreda od 7.30 do 15.00


Organiziranost


Ravnateljica

Jožica Zec, dipl. vzg.
Telefon: 07 371
83 12
E-pošta: Jožica Zec 

Pomočnica ravnateljice

Marjanca Trošt, univ. dipl. ped.
Telefon: 07 371 83 20
E-pošta: 
Marjanca Trošt 

Svetovalni delavki

Irena Čampa, dipl. soc. del.
Telefon: 07 371 83 13
E-pošta: 
Irena Čampa

Mojca Pavelšek, univ.dipl.ped.
E-pošta: Mojca Pavelšek
Telefon: 07 371 83 40

Tajništvo

Mateja Plankar, viš. upr. del.
Telefon: 07 371 83 11
E-pošta: 
Mateja Plankar

Računovodstvo

Sanja Rus, univ. dipl. ekon.
Telefon: 07 371 83 15
E-pošta: Sanja Rus


Marjanca Šenica, ekon.
Telefon: 07 371 83 16
E-pošta: 
Marjanca Šenica

Organizatorica zdravstveno higienskega režima in prehrane

Olga Žagar Tratar, dipl. sanit. ing.
Telefon: 07 371 83 19
E-pošta: 
Olga Žagar Tratar

Administrator

Irena Štangelj, upr.teh.
Telefon: 07 371 83 82
E-pošta: Irena Štangelj


Vzdrževanje

Bogdan Kralj
telefon: 031 685 238
E-pošta: Bogdan Kralj 

Darko Maznik
telefon: 041 734 205

Alen Jaklič
telefon: 031 302 242 


Podatki vrtca


Uradni naziv:
Vrtec Ciciban Novo mesto
Ragovska ulica 18
8000 NOVO MESTO

matična številka: 5055911
davčna številka: 43385966
ID za DDV: SI43385966

Podračun pri UJP Novo mesto: 01285-6030640048

šifra dejavnosti: 85.100