Vrtec Ciciban

Novo mesto

« Nazaj

VPIS V VRTEC CICIBAN NOVO MESTO

01.03.2018

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO

VABI K VPISU predšolskih otrok za šolsko leto 2018/2019

Vpis bo na upravi vrtca (Ragovska ulica 18)  od 5. 3. do 16. 3. 2018, med 8.30 in 15.30 uro, ob torkih pa do 16.00 ure. V času vpisa boste lahko urejali naslednje zadeve:

  • vpisali otroka v vrtec za sprejem v šolskem letu 2018/19 (ne velja za otroke, ki so že vključeni v naše vrtce),
  • vložili vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo za premestitev med vsemi javnimi in zasebnimi vrtci v MO Novo mesto (velja za že vključene otroke).

Starši lahko podate vlogo za vpis otroka le v en javni vrtec v Mestni občini Novo mesto. Za prenos vloge v drug javni ali zasebni vrtec je potrebno predhodno preklicati že vloženo vlogo.

 Otroka lahko vpišete v naslednje enote:

KEKEC (Smrečnikova ul.16-Kandija Grm), CICIBAN (Ragovska ul.18), NAJDIHOJCA (Mali Slatnik 7), LABOD (Seidlova c.33- Ločna), BIBE (Seidlova c.40- Ločna), MARJETICA (Lešnica 15- Otočec)   in MEHURČKI (Ragovska ul. 30).

 Izbirate lahko med naslednjimi programi:

  1. : dnevno največ 9 ur bivanja otroka v vrtcu znotraj poslovnega časa posamezne enote                                    (praviloma od 5.30 do 16.00 ure), vrtec Labod in Bibe do 16.30 ure,

       2. tedensko izmenski program v VVE Labod: največ 9 ur bivanja otroka v vrtcu izmenično v dopoldanskem in                                                                            popoldanskem času (praviloma od 5.20 do 16.30 ure in od 11.30 do 20.30 ure),

 

 V času vpisa bodo med 9.00 in 11.00 uro »dnevi odprtih vrat« v vseh zgoraj navedenih vrtcih.

Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku za prijavo na javni vpis novincev za šolsko leto 2018/2019, ki traja od 1.9.2018 do 31.8.2019. V kolikor bodo vloge za vpis otroka vložene, oz. oddane na pošto po preteku roka za redni vpis, bodo obravnavane šele, ko bo vrtec vključil vse otroke s čakalnega seznama. Vloge, vložene v roku in po preteku roka za prijavo na javni vpis novincev imajo veljavo za sprejem v razpisnem obdobju. Za sprejem v šolskem letu 2019/20 bo potrebno vlogo ponovno oddati.

Podatki, ki jih potrebujete ob izpolnjevanju vloge za vpis in premestitev otroka v vrtec so: EMŠO otroka in obeh staršev in osebni dokument za preverjanje istovetnosti podatkov o stalnem prebivališču. V primeru poslane vloge po pošti je potrebno priložiti fotokopijo osebnega dokumenta.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo vse vloge, ki bodo vložne do 16. 3. 2018 ali oddane na ta dan priporočeno na pošto. O rešitvi vlog boste obveščeni v mesecu aprilu 2018.

 

Obrazce za vpis in premestitev otroka lahko dobite pri svetovalni delavki na upravi vrtca, pri vzgojiteljici, na spletni strani vrtca (www.ciciban-nm.si) ter spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si).

                  

  PRIJAZNO POVABLJENI IN DOBRODOŠLI PRI NAS! 

 

Ravnateljica

 Jožefa Zec