• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Pomočnica ravnateljice


Marjanca Trošt


Vzgojiteljice


Diana Serini
Vesna Čaval
Irena Novak
Vesna Podobnik
Marjana Štrbenc 
Meri Rajer
Urša Rangus
Mateja Turk
Darja Banič
Mirjana Drenovec
Damjana Simonič
Nives Balant 


Pomočnice in pomočniki vzgojiteljice


Katarina Berkopec
Marija Bukovec
Mitja Jakše
Minka Lenart
Monika Rajer Pikon
Aleksandra Retelj
Barbara Udovč

Laura Gričar Adamič

Valerija Medle

Vesna Dežman Bratkovič

Neli Mavsar

Lea Staniša

Mirjana Redek

 

Spremljevalki OPP

Klara Bojc

Anja Mrgole


Kuhinja


Manica Pirh 
Ema Pureber
Vesna Vidrih
Danica Hočevar 


Čiščenje


Marija Mausser
Marica Kadić