• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Predstavitev fundacije


V jubilejnem, desetem letu delovanja samostojnega Vrtca Ciciban Novo mesto so ustanovni člani Andreja in Matjaž Smodiš, Matej Kšela in Majda Kušer Ambrožič ustanovili Fundacijo za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto. Skupaj z donacijami, ki so jih prispevali Kompas Novo mesto d.o.o., Krka d.d. in Revoz d.d. je bilo zbrano potrebno ustanovitveno premoženje, uredili smo akte ustanove in dobili soglasje ministrstva.

Fundacijo je v prvem mandatu upravljala 4-članska uprava z mandatom 4 let, sestavljali so jo Andreja Smodiš, Majda Kušer Ambrožič, Sanja Rus in Matej Kšela. Člani sedanje uprave fundacije so predsednica Mojca Pezdirc in člani Urška Ožbolt, Maja Zajec in Sanja Rus.

Fundacija pridobiva premoženje z upravljanjem z ustanovitvenim premoženjem, z darili in drugimi naklonitvami s strani fizičnih in pravnih oseb in na druge načine. Z vpisom v register nevladnih organizacij v javnem interesu bi bilo fundaciji omogočeno tudi pridobivanje sredstev iz naslova namenitve dohodnine, zato si bomo prizadevali za izpolnitev kriterijev po Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti, raziskovalne dejavnosti in športa.

Namen ustanove je splošnokoristen, trajen in dobrodelen: s finančnimi in drugimi viri prispevati h kakovosti in raznolikosti dejavnosti otrok v Vrtcu Ciciban Novo mesto, popestriti znanje in izkušnje, ki jih otroci lahko dobijo v vrtcu in prispevati k enakopravnemu vključevanju otrok iz socialno šibkejših okolij v vse aktivnosti vrtca.


Kako donirati


S finančnim prispevkom podprite izvedbo izvajanja programa funndacije: urice angleškega jezika za predšolske otroke pred vstopom v šolo, skrb za sonaravni trajnostni razvoj, dejavnosti, ki spodbujajo gibanje otrok, projekti namenjeni ranljivim skupinam...

Doniranje je zelo enostavno. Z vašim pametnim telefonom in aplikacijo spletne banke lahko skenirate našo QR kodo in določite poljubni znesek donacije

(privzeta vrednost v priloženi kodi je 10€, ki jo lahko spremenite).

Iskrena hvala za vaš prispevek.


Kako postati podporni član


Vabimo vas, da se pridružite Fundaciji za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto in postanete podporni član.

S finančnimi sredstvi, ki jih bo pridobivala fundacija, bomo dodali vrednost našim nadstandardnim programom in jih organizirali kot del izvedbenega kurikula, brezplačno za vse otroke.

S pristopno izjavo in vplačilom letnega prispevka postanete podporni član naše fundacije. K sodelovanju lahko povabite tudi prijatelje, sorodnike, sodelavce ali sosede.

Pristopno izjavo najdete tukaj ali v zavihku spodaj.

Pristopno izjavo lahko oddate v enotah vrtca ali na upravi, lahko jo pošljete tudi po pošti. Po prejemu vaše pristopne izjave vam bomo poslali po pošti navodila za plačilo prispevka s priloženo položnico. S plačilom prispevka fundaciji postanete podporni član, vaše ime pa je, če tako želite, objavljeno v seznamu donatorjev na naši spletni strani.

S podpisom izjave podporni član nameni določen znesek Fundaciji za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto enkrat letno. Zbrana sredstva fundacija nameni za uresničevanje svojih prednostnih nalog - nadstandardne dejavnosti, ki v Vrtcu Ciciban Novo mesto popestrijo dogajanje v vrtcu in spodbujajo otrokov razvoj brez finančnega vložka staršev.