• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Namenitev dela dohodnine


V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5% dohodnine nameni za financiranje splošno-koristnih namenov.

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije, seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Fundacija za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto je uvrščena na seznam upravičencev od leta 2014:

Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2018

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5%
dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.