• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Predstavitev fundacije


V jubilejnem, desetem letu delovanja samostojnega Vrtca Ciciban Novo mesto so ustanovni člani Andreja in Matjaž Smodiš, Matej Kšela in Majda Kušer Ambrožič ustanovili Fundacijo za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto. Skupaj z donacijami, ki so jih prispevali Kompas Novo mesto d.o.o., Krka d.d. in Revoz d.d. je bilo zbrano potrebno ustanovitveno premoženje, uredili smo akte ustanove in dobili soglasje ministrstva.

Fundacijo je v prvem mandatu upravljala 4-članska uprava z mandatom 4 let, sestavljali so jo Andreja Smodiš, Majda Kušer Ambrožič, Sanja Rus in Matej Kšela, ki je bil izvoljen tudi kot predsednik uprave. Člani sedanje uprave fundacije so predsednica Janja Tratnik in člani Majda Kušer Ambrožič, Matej Kšela in Sanja Rus.

Fundacija pridobiva premoženje z upravljanjem z ustanovitvenim premoženjem, z darili in drugimi naklonitvami s strani fizičnih in pravnih oseb in na druge načine. Zaradi svoje pravne oblike je fundaciji omogočeno tudi pridobivanje sredstev iz naslova namenitve 0,5% dohodnine, kjer vidimo največ potenciala in razlog, zaradi katerega je bila ta fundacija ustanovljena.

Namen ustanove je splošnokoristen, trajen in dobrodelen: s finančnimi in drugimi viri prispevati h kakovosti in raznolikosti dejavnosti otrok v Vrtcu Ciciban Novo mesto, popestriti znanje in izkušnje, ki jih otroci lahko dobijo v vrtcu in prispevati k enakopravnemu vključevanju otrok iz socialno šibkejših okolij v vse aktivnosti vrtca.