• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO

vabi starše k VPISU PREDŠOLSKIH OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Vpis bo potekal na upravi vrtca (Ragovska ulica 18)  od 1.3. do 15.3.2019,
med 8.30 in 15.30 uro, ob torkih pa do 16.00.

Otroka lahko vpišete v naslednje enote:

 KEKEC (Smrečnikova ulica 16 – KS Kandija Grm),

CICIBAN (Ragovska ulica 18),

MARJETICA (Lešnica 15 - Otočec),

MEHURČKI (Ragovska ulica 30).

NAJDIHOJCA (Mali Slatnik 7),

LABOD (Seidlova cesta 33 – KS Ločna),

BIBE (Seidlova cesta 40 – KS Ločna),

V času vpisa ste starši in otroci med 9.00 in 11.00 vabljeni v enote vrtca na DNEVE ODPRTIH VRAT, kjer se boste lahko pogovorili z vzgojiteljicami in vzgojitelji, si ogledali vrtec in dejavnosti v njem.

Pestre in raznovrstne dejavnosti vrtca si lahko ogledate na spletni strani: www.ciciban-nm.si.

V času vpisa lahko:

  • vpišete otroka v vrtec za sprejem v šolskem letu 2019/20 (ne velja za otroke, ki so že vključeni v naše vrtce),
  • vložite vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo za premestitev med vsemi javnimi in zasebnimi vrtci v MO Novo mesto (velja za že vključene otroke).

Starši lahko podate vlogo za vpis otroka le v en javni vrtec v Mestni občini Novo mesto. Za prenos vloge v drug javni ali zasebni vrtec je potrebno predhodno preklicati že vloženo vlogo.

V Vrtcu Ciciban Novo mesto lahko izbirate med naslednjimi programi, ki trajajo do 9 ur bivanja otroka v vrtcu na dan:

  • dnevni program: poslovni čas večine enot je od 5.30 do 16.00 ure, vrtec Labod od 5.20 do 16.30 in vrtec Bibe 5.30 do 16.30.
  • tedensko izmenski program v vrtcu Labod, poteka tedensko izmenično v dopoldanskem in popoldanskem času od 5.20 do 16.30 ter od 11.30 do 20.30.

Podatki, ki jih potrebujete ob izpolnjevanju vloge za vpis in premestitev otroka v vrtec so: EMŠO otroka in obeh staršev in osebni dokument za preverjanje istovetnosti podatkov o stalnem prebivališču. V primeru poslane vloge po pošti je potrebno priložiti fotokopijo osebnega dokumenta.

Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku za prijavo na javni vpis novincev za šolsko leto 2019/2020. V kolikor bodo vloge za vpis otroka vložene oz. oddane na pošto po preteku roka za redni vpis, bodo obravnavane šele, ko bo vrtec vključil vse otroke s čakalnega seznama. Vloge, vložene v roku in po preteku roka za prijavo na javni vpis novincev imajo veljavo za sprejem v razpisnem obdobju. Za sprejem v šolskem letu 2020/2021 bo potrebno vlogo ponovno oddati.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo vse vloge, ki bodo vložne do 15.3.2019 ali oddane na ta dan priporočeno na pošto. O rešitvi vlog boste obveščeni po pošti v mesecu aprilu 2019.

Obrazce za vpis in premestitev otroka lahko dobite pri svetovalni delavki na upravi vrtca, pri vzgojiteljici ali na spletni strani vrtca (www.ciciban-nm.si) ter spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si).

                  

PRIJAZNO VABLJENI IN DOBRODOŠLI PRI CICIBANIH.