• Telefon : (07) 37-18-311
 • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
 • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Vpis v vrtec Ciciban Novo mesto


VRTEC CICIBAN NOVO MESTO

vabi starše k VPISU PREDŠOLSKIH OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Vpis bo potekal na upravi vrtca (Ragovska ulica 18) od 2.3. do 13.3.2020,
med 8.30 in 15.30 uro, ob torkih pa od 8.30 do 16.00.

Otroka lahko vpišete v naslednje enote:

 • 1-6 let CICIBAN ( Ragovska ul.18);
 • 1-6 let LABOD ( Seidlova c. 33);
 • 2-6 let NAJDIHOJCA ( Mali Slatnik 7),
 • 2-6 let MARJETICA (Lešnica 15, Otočec);
 • 3-6 let KEKEC (Smrečnikova ul.16);
 • 1-3 let MEHURČKI (Ragovska ul.30)
 • 1-3 let BIBE (Seidlova c. 40)

V času vpisa ste starši in otroci med 9.00 in 11.00 vabljeni v enote vrtca na DNEVE ODPRTIH VRAT, kjer se boste lahko pogovorili z vzgojiteljicami in vzgojitelji, si ogledali vrtec in dejavnosti v njem.

Pestre in raznovrstne dejavnosti vrtca si lahko ogledate na spletni strani: www.ciciban-nm.si.

V času vpisa lahko:

 • vpišete otroka v vrtec za sprejem v šolskem letu 2020/21 (ne velja za otroke, ki so že vključeni v naše vrtce),
 • vložite vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo za premestitev med vsemi javnimi in zasebnimi vrtci v MO Novo mesto (velja za že vključene otroke).

Starši lahko podate vlogo za vpis otroka le v en javni vrtec v Mestni občini Novo mesto. Za prenos vloge v drug javni ali zasebni vrtec je potrebno predhodno preklicati že vloženo vlogo.

V Vrtcu Ciciban Novo mesto lahko izbirate med naslednjimi programi, ki trajajo do 9 ur bivanja otroka v vrtcu na dan:

 • dnevni program: poslovni čas večine enot je od 5.30 do 16.00 ure, vrtec Labod od 5.20 do 16.30 in vrtec Bibe 5.30 do 16.30.
 • tedensko izmenski program v vrtcu Labod, poteka tedensko izmenično v dopoldanskem in popoldanskem času od 5.20 do 16.30 ter od 11.30 do 20.30.

Podatki, ki jih potrebujete ob izpolnjevanju vloge za vpis in premestitev otroka v vrtec so: EMŠO otroka in obeh staršev in osebni dokument za preverjanje istovetnosti podatkov o stalnem prebivališču. V primeru poslane vloge po pošti je potrebno priložiti fotokopijo osebnega dokumenta.

Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku za prijavo na javni vpis novincev za šolsko leto 2020/2021. V kolikor bodo vloge za vpis otroka vložene oz. oddane na pošto po preteku roka za redni vpis, bodo obravnavane šele, ko bo vrtec vključil vse otroke s čakalnega seznama. Vloge, vložene v roku in po preteku roka za prijavo na javni vpis novincev imajo veljavo za sprejem v razpisnem obdobju. Za sprejem v šolskem letu 2020/2021 bo potrebno vlogo ponovno oddati 2021/2022.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo vse vloge, ki bodo vložne do 13.3.2020 ali oddane na ta dan priporočeno na pošto. Odgovore na vlogo za vpis vašega otroka v vrtec boste zaradi izrednih razmer prejeli po pošti do konca maja 2020.

Obrazce za vpis in premestitev otroka lahko dobite pri svetovalni delavki na upravi vrtca, pri vzgojiteljici ali na spletni strani vrtca - dokumenti, ter spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si).

                  

PRIJAZNO VABLJENI IN DOBRODOŠLI PRI CICIBANIH.