• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Vpis v vrtec za leto 2021/2022


VPIS V VRTEC ZA LETO 2021/2022

na upravo Vrtca Ciciban Novo mesto (Ragovska ul.18), tel.: 07 371 83 13, e-pošta; nina.hocevar@ciciban-nm.si

med 8:30 in 15:30 uro, ob torkih pa od 8:30 do 16. ure.

OTROKA LAHKO VPIŠETE V ENOTE ob naslednji starosti:

1-6 let

2-6 let

1-3 let

CICIBAN (Ragovska ul.18)

LABOD (Seidlova c.33)

NAJDIHOJCA (Mali Slatnik 7)

KEKEC (Smrečnikova ul.16)

MEHURČKI (Ragovska ul.30)

BIBE (Seidlova c.40)

 V času vpisa lahko:

  • Na vlogi za vpis vpišete otroka za sprejem v vrtčevskem letu 2021-22 (ne velja za že vključene otroke v naše vrtce)
  • Na vlogi za premestitev zaprosite za premestitev otroka med vsemi javnimi in zasebnimi vrtci Mestne občine Novo mesto
  • Na vlogi za premestitev med enotami Vrtca Ciciban Novo mesto pa zaprosite za premestitev znotraj našega vrtca

Vpisni list in vlogo za premestitev v času vpisa dobite na upravi vrtca, na spletni strani vrtca (www.ciciban-nm.si) ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si).

Za vse informacije smo vam na razpolago po telefonu in osebno v pisarni svetovalne delavke.

Ravnateljica Vrtca Ciciban Novo mesto

             Jožefa Zec