• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Angleški kotiček


Preden se je vrtec zaprl, smo se z otroki začeli pogovarjati o hrani. Prebrali smo pravljico "Kamena juha" ter se o njej pogovorili. Zapeli smo tudi pesem "Fruit song for kids". Pesem lahko zapojete tudi brez spremljave in besedilo priredite (namesto sadja, vstavite zelenjavo).

Ob pomoči slikovnih kartic počasi utrjujte izraze za sadje in zelenjavo. Ko bodo otroci dovolj samozavestni, se lahko igrate igro sreče; "Bingo", za katero so potrebni vsaj trije igralci. skupaj preglejte kartice za klicanje in poimenujte predmete na karticah. Spodbudite otroke, da klicane predmete poiščejo na svojih Bingo kartonih. Igra se lahko začne; vi kličete, ostali pa pokrijejo sliko, če je na njihovem kartonu. Posameznik, ki prvi pokrije vsa polja, je zmagovalec.Igro lahko popestrite tako, da otrok prevzame mesto klicatelja.


Food bingoPonovimo barve in števila


Otrokom dajte navodila (color number one, yellow, color number two, blue....)


Igre


  • Igrate se lahko tudi igro "Burning ball"; podajajte si žogo (ne ves čas v istem sosledju) in štejte od 1 do 10. Žoga naj potuje hitro. Tisti, ki dobi žogo, na glas zakliče številko, ki sledi številki prejšnjega tekmovalca.

  • Otroci se tudi zelo radi igrajo igro "Find something black/red..." Izzovite otroke, da v stanovanju,okolici hiše,svoji sobi, poiščejo predmet določene barve.

Različna čustva


Preko knjige "The color monster" smo z otroki spoznavali različna čustva; pogovarjali smo se o tem, kaj nas osrečuje, kaj razjezi, kdaj nas je strah...Čustva in občutenja smo se naučili tudi poimenovati.

NAMIG: Z otroki preglejte sličice otrok,otroci pa naj vam v angleščini poimenujejo čustva, ki jih prepoznajo. Za začetek sličice poglejte in čustva poimenujte skupaj. Ko boste osvežili spomin, bo vse mnogo lažje.

Poslušajte in gibalno ponazorite pesem "If you are happy" in "How are you?"

Poslušate lahko tudi zvočne posnetke, otroci pa naj vam povedo, katero čustvo bi pripisali določenemu glasbenemu odlomku.

Glasbo lahko tudi narišejo; pustite domišljiji prosto pot. Otrokom ponudite le barvice in papir, oni pa naj z gibi, ki sledijo razpoloženju pesmi, rišejo. Risba naj bo prosta; nikakor ni nujno,da nastane določen motiv. Glasba bo vplivala na izbor barv, na moč pritiska barvice/voščenke ob podlago in na sam motiv risbe.

GLASBA 1

GLASBA 2

GLASBA 3

GLASBA 4

GLASBA 5

GLASBA 6