• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Dan v vrtcu


Vzgojno delo poteka skozi ves dan, ko se predvsem spontana igra otrok prepleta s strokovno
pripravljenimi individualnimi in skupinskimi dejavnostmi, med katerimi lahko otrok izbira. Strokovni
delavci dejavno vključujejo otroke v načrtovanje in evalvacijo vzgojnega dela. Vzgojitelja poskrbita za
stimulativno organizacijo prostora, pripravo različnih materialov in sredstev ter raznovrstnih
dejavnosti, ki otroku omogočajo igro in učenje v skladu z njegovimi razvojnimi potrebami.

Kako poteka dan v vrtcu prikazuje kratek film: