• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Vizija


Strokovni delavci smo oblikovali vizijo vrtca, ki se glasi:

»NAŠ VRTEC JE HIŠA, KI PRIJAZNO ZA OTROKE, STARŠE IN ZAPOSLENE DIHA.«