• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Oblike sodelovanja


V našem vrtcu so poleg ustaljenih oblik sodelovanja še druge številne in vsebinsko bogate oblike.

POGOVORI O OTROKU so individualni pogovori med vzgojiteljico, pomočnico vzgojiteljice in starši. Potekajo mesečno, po medsebojnem dogovoru skozi vse leto.

RODITELJSKI SESTANEK je temeljna oblika skupnega druženja, namenjena staršem določene skupine, sklicatelj je vzgojiteljica 2-3 krat letno.

KOTIČKI ZA STARŠE so namenjeni sprotnemu obveščanju staršev o življenju in delu vrtca.

DRUGA SREČANJA kot so skupni izleti, praznovanja, dekoracija vrtca, športni dnevi in dnevi odprtih vrat planirajo vzgojiteljice v sodelovanju s starši, na pobudo ali željo staršev oziroma otrok.

SVETOVALNI RAZGOVORI s svetovalno službo in drugimi strokovnimi ter vodstvenimi delavci.

Starši imajo možnost sodelovanja v SVETU STARŠEV, SVETU ZAVODA, SKLADU VRTCA in FUNDACIJI Vrtca Ciciban Novo mesto. ŠOLO ZA STARŠE organizira in izvede svetovalna služba ter zunanji izvajalci. SIMBIOZA GIBA je projekt, katerega glavno načelo se imenuje “Gibanje je življenje in življenje je gibanje”. S tem projektom sodelujemo v vseslovenski akciji druženja treh generacij.

CICIDAN je skupna prireditev Vrtca Ciciban Novo mesto, ki temelji na gibanju v naravi.