• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Vpis v krajši program 2023/2024


VPIS V KRAJŠI PROGRAM VRTCA ZA LETO 2023/2024

Starše predšolskih otrok, ki so dopolnili 5 let in otrok starih 6 let z odloženim šolanjem, ki še niso vključeni v vrtec, bodo pa v septembru 2024 začeli obiskovati šolo, vabimo k vpisu v brezplačen krajši program predšolske vzgoje. V program lahko starši vpišete tudi mlajše sorojence, ki so že dopolnili 4 leta starosti.

V primeru zadostnega števila vpisanih otrok bo krajši program potekal v spomladanskih mesecih, v popoldanskem času, 4 dni v tednu po 4 ure dnevno (skupaj 240 ur). Izvajal ga bo vzgojitelj predšolskih otrok.

Cilj krajšega programa je otroke vključiti v vrtec, poln igre ter zanimivih in pestrih vsebin, ki bodo otroka pripravile na vstop v osnovno šolo.

Vlogo za vpis v krajši program lahko oddate osebno pri svetovalni delavki, po pošti, e-pošti: vpis@ciciban-nm.si ali v nabiralnik pred upravo vrtca (Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto). Za vse informacije smo vam na voljo tudi na telefonski številki 07/ 371 83 13.

Prijazno vabljeni!