• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Poslanstvo


Naše temeljno poslanstvo je ustvarjanje pogojev za celovit razvoj otrokovih telesnih in duševnih funkcij v skladu z javnoveljavnimi programi ter pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka. Skupaj z vsemi, ki vstopajo v vrtec, ustvarjamo spodbudno učno okolje in s pomočjo vrednot spoštovanja, sprejemanja, poštenja, odgovornosti ter pedagoškim optimizmom vzgajamo otroka v samostojnega, ustvarjalnega in zadovoljnega človeka. Z ozaveščanjem svoje vloge in zagotavljanjem strokovnosti spremljamo in razvijamo otrokove zmožnosti, s poudarkom na socializaciji, igri in učenju.