• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Dnevni program


V našem vrtcu izvajamo dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur dnevno. Programi so organizirani in namenjeni otrokom, od prvega do šestega leta starosti, zato v vrtcu oblikujemo:

  • oddelke prvega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci v starosti od 1 do 3 leta,
  • oddelke drugega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci stari od 3 do 6 let.

Vzgojno delo poteka v starostno homogenih oddelkih (otroci enake starosti), heterogenih (otroci različnih starosti od 1 do 3 ali od 3 do 6 let) in kombiniranih oddelkih (otroci različnih starosti od 1 do 6 let). V redne oddelke vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami.


Program v bolnišničnem oddelku


Vrtec Ciciban Novo mesto s svojim programom gostuje na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto. Vzgojiteljica izvaja prilagojen program kurikuluma za vrtce. Z igro ter različnimi ustvarjalnimi in učnimi delavnicami otrokom bogati in lajša bolnišnične dneve.


Program za otroke s posebnimi potrebami


V našem vrtcu spoštujemo različnost, zato namenjamo otrokom s posebnimi potrebami še posebno skrb in pozornost. V sodelovanju s strokovnimi sodelavci jim zagotavljamo dodatno strokovno pomoč in  prilagojeno izvajanje dejavnosti. Tako lahko otroci s posebnimi potrebami v družbi svojih vrstnikov enakovredno in celovito razvijajo svoje zmožnosti.


Obogatitvene dejavnosti


MALI SONČEK
je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Program je sestavljen iz štirih stopenj. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Vsebine programa temeljijo na elementarnosti in ne na tekmovalnosti.

DELAVNICE
O vključevanju otrok v delavnice se odločajo vzgojiteljice skupaj z otroki. Potekajo v vseh vrtcih skozi vse leto, pod vodstvom vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic in zunanjih sodelavcev. Sodelujejo otroci različnih starosti. Glede na interes sodelujejo v različnih delavnicah znotraj posameznih enot: likovna, pravljična, glasbena, plesna, tehnična, kuharska, športna, računalniška, vrtnarska….

CICIBAN PLANINEC
V to dejavnost so vključeni otroci na svojo željo in željo staršev. Od jeseni do poletja hodijo na izlete in pohode ter se na ta način spoznavajo z vsebinami planinarjenja in pohodništva. V planinske knjižice, ki jih plačajo starši, rišejo svoja doživetja.

PREDSTAVE V GLEDALIŠČU
Za otroke, ki so zadnje leto v vrtcu, organiziramo ogled gledaliških predstav v pravem gledališču. Običajno je to Kulturni center Janeza Trdine ali Anton Podbevšek Teater. Predšolski otroci si tako ogledajo predstavo v gledališču, se seznanijo z dvorano in bontonom na kulturnih prireditvah.

OBISKI IN DELAVNICE V DOLENJSKEM MUZEJU
Otroci pred vstopom v šolo se udeležujejo delavnic in ogledov v muzeju ter se tako seznanjajo s tovrstno kulturo v našem kraju.

IGRIVA ANGLEŠČINA
Poteka v oddelkih otrok, ki so v vrtcu zadnje leto pred šolo. Otroci se preko igre seznanjajo z osnovami tujega jezika.

SKRB ZA OKOLJE
Vsakodnevno se trudimo, da proizvedemo čim manj odpadkov, ki pa jih ločeno zbiramo že v oddelkih. Odpadne materiale uporabimo tudi za ustvarjanje. Večkrat letno organiziramo zbiralne akcije odsluženega papirja, ves čas imamo na hodnikih ločevalne koše za prazne tonerje in kartuše, iztrošene baterije, PVC zamaške… Skupaj z otroki skrbimo za urejenost okolice naših vrtcev in v ta namen organiziramo tudi čistilne akcije.

NARAVOSLOVNI DAN
Z veseljem obiščemo zanimive in odlično izvedene naravoslovne delavnice, ki jih za naše otroke pripravijo dijaki in njihovi mentorji na Srednji zdravstveni in kemijski šoli. Vsebine so primerne za naše najstarejše varovance.


Nadstandardne dejavnosti


MALČEK BRALČEK
O vključevanju otrok v to dejavnost se starši odločite skupaj z vzgojiteljicami. S potekom boste podrobneje seznanjeni na prvem roditeljskem sestanku. Dejavnost Malčka Bralčka poteka v vseh vrtcih, skozi vse leto pod vodstvom vzgojiteljic in njihovih pomočnic. Vključijo se lahko vsi otroci.

GLEDALIŠKI ABONMA
Otroci si v vrtcu ogledajo dve do pet lutkovnih ali dramskih predstav, starši se zanje odločite v dogovoru z vzgojiteljico na prvem roditeljskem sestanku.

PLAVALNI TEČAJ
Dejavnost se za otroke pred vstopom v šolo odvija v bazenu OŠ Grm. Tečaj je za starše brezplačen. Pod vodstvom vaditeljev plavanja se otroci v petih dneh prilagajajo na vodo, nekateri morda tudi že splavajo.

PROJEKTI
Vsako leto se posamezni oddelki odločijo za sodelovanje v različnih projektih: Zdravje v vrtcu, Varno s soncem, Pasavček, Turizem in vrtec so le nekateri izmed njih.