• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Predstavitev sklada


Sklad Vrtca Ciciban Novo mesto deluje z namenom zagotavljanja kakovostnejšega vzgojno izobraževalnega procesa in s tem tudi večjo kakovost bivanja otrok v vrtcu.

Sredstva sklad pridobiva iz prispevkov fizičnih oseb, donacij, zapuščin in drugih virov, do katerih je lahko upravičen na podlagi veljavnih predpisov.

Sklad vrtca upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so trije predstavniki vrtca in štirje predstavniki staršev.


Namen sklada


  • financiranje obogatitvenih dejavnosti vrtca, ki podpirajo izvedbo dodatnih vzgojno izobraževalnih vsebin in bogatijo program vrtca ter se ne financirajo iz javnih sredstev,
  • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti otrok,
  • nakup nadstandardne opreme in drugih sredstev oziroma storitev za zagotavljanje večje kakovosti bivanja otrok v vrtcu,
  • za financiranje ali sofinanciranje udeležbe otrok iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa , vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev.

Sklad vrtca je uvrščen na seznam upravičencev do namenitve dohodnine do 0,3%. Namenitev dela dohodnine za vas ne predstavlja dodatne finančne ali davčne obremenitve, z vašo odločitvijo se namreč v sklad vrtca razporedijo sredstva, ki bi se sicer stekla v državni proračun.

 Vaš prispevek nam lahko namenite z izpolnitvijo izjave, ki jo lahko oddate v enoti vrtca, na upravi vrtca  ali na vaši izpostavi Finančne uprave RS.

Priloga: obrazec za namenitev dohodnine

Ena izmed naših želja je, da bi vsem enotam v našem vrtcu omogočili nakup senzomotoričnih didaktičnih igrač in uredili senzomotorične kotičke ter s tem spodbujali k še boljšemu otrokovemu razvoju na vseh področjih.

 Do uresničitve naših želja nam lahko pomagate tudi z neposrednim nakazilom na naš transakcijski račun:

TRR št.: SI56 0110 0600 8343 478

s pripisom za sklad vrtca

ali

QR koda za spletno banko

(Znesek na QR kodi je 10€, a se ga lahko pred potrditvijo plačila spremeni)

Spoštovani donatorji, vsak prispevek je dobrodošel. Hvala vsem, ki nam pomagate.

Več o Skladu Vrtca Ciciban Novo mesto si lahko preberete priloženih dokumentih.

Obveščamo vas tudi, da je odprt Razpis za uveljavitev subvencije iz sredstev Sklada Vrtca Ciciban Novo mesto v šolskem letu 2022/23 in Vloga za dodelitev finančne pomoči iz sredstev Slada vrtca.

V kolikor želite izvedeti še kaj več, lahko pišete na : skladvrtca@ciciban-nm.si