• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Cene programov


Občinski svet MO Novo mesto je na 18. seji dne 11.3.2021 sprejel Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto. 

Sklep objavljen v Dolenjskem uradnem listu številka 6/2021.