• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Cene programov


Občinski svet MO Novo mesto je na 8. seji, dne 5. 10. 2023, sprejel Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto. Cene veljajo od 12. 10. 2023 dalje.

Sklep je objavljen v Dolenjskem uradnem listu, številka 22/2023.