• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Obveznosti staršev


Starši so dolžni upoštevati 9-urno bivanje otroka v vrtcu in spoštovati poslovni čas.

Bolnih otrok v vrtec ne smemo sprejeti. Starši so dolžni priti po otroka, ki v vrtcu zboli, v najkrajšem možnem času.

Starši so dolžni v vrtec sporočiti nalezljivo bolezen otroka ter vse posebnosti o otroku, ki jih vzgojno osebje oziroma vrtec mora poznati oziroma prepoznati.

Plačilo staršev se določa enkrat letno v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Če starši menijo, da so upravičeni do znižanega plačila programa, izpolnijo enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in jo oddajo pri pristojnem Centru za socialno delo v mesecu pred prihodom otroka v vrtec oz. mesec dni pred potekom trenutno veljavne odločbe.

Račun so dolžni poravnati v valutnem roku.


Pravilnik o varnosti otrok


Ravnateljica Vrtca Ciciban Novo mesto s tem pravilnikom določa postopke, ukrepe in načine ravnjanja ter dejavnosti, s katerimi se zagotavlja varnost otrok. skrb za njihovo zdravje in življenje ter za njihovo počutje v času bivanja v vrtcu.