• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Didaktični listi za urjenje grafomotorike


Cicibani se v vrtcu vsak dan naučijo kaj novega.

Strokovne delavke so pripravile štiri različne didaktične liste z nalogami za urjenje grafomotorike pri starejših otrocih.

Lahko jih natisnete, potem pa barvico v roke in veselo na delo!