• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto
Ciciekologi

V vrtcu Ciciban smo vsi zaposleni in otroci CICIEKOLOGI, ki skrbimo za čisto okolje. Sodelujemo v različnih projektih, zbiralnih in čistilnih akcijah, učimo se pravilno ločevati odpadke in iz njih tudi ustvarjamo. Strokovni delavci ozaveščamo otroke o pomembnih načelih OKOLJSKE VZGOJE in s tem seznanjamo tudi starše in druge sodelavce v našem vrtcu.

M.T.