• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

HIMNA CICIDAN

Prijazno pozdravljeni starši, dragi otroci in ostali obiskovalci našega vrtca!

Dobrodošli v našem vrtcu, naših enotah, kjer vas že z veseljem pričakujejo vzgojiteljice, vzgojitelji in vsi ostali zaposleni, ki skrbimo, da vam bo v vrtcu prijetno. Vemo, da bo to leto nekoliko drugačno, pa vendar bo lahko prisrčno in prijetno. Verjamemo, da se bomo znali prilagoditi posebnim razmeram in tako poskrbeti za svoje in zdravje drugih okrog nas. Vsak od nas lahko prispeva k temu s svojim spoštljivim vedenjem.

Naše osnovno poslanstvo bo tudi v tem vrtčevskem letu pomoč vam, staršem, pri celoviti skrbi za otroka. V vrtcu si prizadevamo vsakodnevno poskrbeti za kar najboljše pogoje za celovit razvoj otrok, slediti otrokovim potrebam, sposobnostim in interesom. Posebno pozornost dajemo aktivnemu učenju otrok. Prav zato ustvarjamo okolja, v katerih se otroci vsestransko razvijajo v samostojne, ustvarjalne in zadovoljne ljudi. Igralnice, terase, igrišča, bližnji gozdovi in travniki so naše učilnice in v letu, ki prihaja bomo še več zahajali v naravo in svoje delo nadgradili z gozdno pedagogiko.

Zavedamo se, da smo odrasli otrokom zgled, ki je največji vzgojitelj in zavedamo se močnega vpliva ter vloge odraslih pri otrokovem razvoju. Verjamemo, da bomo spletli medsebojno zaupanje in sodelovanje, saj le tako lahko pomembno prispevamo k ustreznemu dopolnjevanju družinske vzgoje in vam pomagamo pri skrbi za vzgojo, varstvo in izobraževanje Vašega otroka.

 

Verjamemo, da bomo v tem nenavadnem letu drug drugemu v oporo in bodrilo ob vseh nepredvidenih situacijah. Skupaj z vami bomo zmogli ustvariti prijetno ter veselo okolje za vaše – naše otroke!

Želimo si, da Vaši otroci zrastejo v samostojne, ustvarjalne in zadovoljne ljudi.

DOBRODOŠLI PRI CICIBANIH!

ravnateljica in kolektiv Vrtca Ciciban Novo mesto