• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto
Plavalni tečaj v vrtcu Ciciban

Okoli 170 otrok pred vstopom v šolo 5ih enot našega vrtca, se je udeležilo plavalnega tečaja na Oš. Grm Novo mesto. Plavalni tečaj je bil organiziran s strani Zavoda za šport  NM, ki je poskrbel za prijazne vaditelje in avtobusni prevoz, ko je bilo slabo vreme ali za naše bolj oddaljene enote.

Cilj plavalnega tečaja v predšolskem obdobju je, da otrok premaga strah pred vodo, se prilagodi na vodo in gibanje v njej. 

Otroci so letošnje leto dobili od "Športa mladih" knjižice "Naučimo se plavati" v katere smo vpisali otrokove plavalne dosežke, npr.: ali otrok potopi glavo za tri sekunde, naredi zvezdico v hrbtnem položaju, plava z ali brez pripomočka...

Za opravljeno nalogo iz plavanja v programu Mali sonček zadostuje:

* drsenje na vodi z lahtmi naprej in glavo v vodi, vztraja 5 sekund – bronasti morski konjiček

Ostali možni dosežki:

* otrok preplava 8m v poljubni tehniki brez dotika – srebrni morski konjiček

* otrok preplava 25m v poljubni tehniki brez dotika – zlati morski konjiček

Po končanem tečaju so vsi otroci prejeli potrdila in so seveda bogatejši za nove vodne izkušnje.   

C.H.