• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Vrtec Ciciban Novo mesto razpisuje postopek zbiranja ponudb za najem prostorov za potrebe vrtca, za šol. leto 2024/25. Prostori se morajo nahajati na območju Ragovske ulice (cca. 200 m od centralne enote Vrtca Ciciban Novo mesto, Ragovska ulica 18).

Rok za oddajo ponudbe je 23.2.2024 do 10.00 ure na naslov vrtca Ciciban Novo mesto, Ragovska ulica 18.

Hvala za sodelovanje.

Vrtec Ciciban Novo mesto