• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Vzgojiteljice:
Nives Balant, Katarina Berkopec,
Vesna Čaval, Aleksandra Retelj,
Urša Klobčar in Patricija Gornjec

Otroci so skupaj z vzgojiteljicami v vrtcu uredili naravoslovni kotiček. Na terasi vrtca smo naredili gozdni kotiček. Nato smo kotiček vzgojitelji fotografirali in prilepili fotografijo na list. Otroci so kotiček opisali in vzgojitelji smo njihov opis zabeležili ob fotografiji.

Zbiranje in urejanje materiala za gozdni kotiček je potekalo ves mesec. Skupaj z otroci smo hodili v Ragov log in prinašali naravne materiale za katere smo menili, da bi nam polepšali gozdni kotiček. Nekatere materiale smo nabrali tudi na našem igrišču. Otroci so se z naravnim materialom igrali, preko igre pa urili veščine iz vseh kurikularnih področjih. Zavedamo se, kako pomembno je biti povezan z naravo in v njej bivati. In tako vidijo otroške oči gozd:

Vrtec Ciciban Novo mesto