• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Solidarnostna akcija Pokloni zvezek

Živimo v svetu nenehnih sprememb in izzivov, s katerimi se vsakodnevno srečujemo in spopadamo. V vrtcu si že od malih korakov prizadevamo za dobro počutje in nasmejane obraze naših najmlajših. Otroci si med seboj pomagajo, se tolažijo in učijo, kako pomembna je prijaznost, medsebojna pomoč, podpora in prijateljstvo.

Med nami je veliko družin, ki zaradi težkih življenjskih razmer, nenadnih nesreč, bolezni in drugih stisk, potrebujejo pomoč sočloveka in spodbudno besedo. Med njimi so tudi otroci. V Vrtcu Ciciban Novo mesto smo se zato odločili podpreti solidarnostno akcijo  »Pokloni zvezek«, ki jo organizira Karitas. Z zbiranjem šolskih potrebščin bomo pomagali 13.000 osnovnošolcem iz socialno ogroženih družin, ki potrebujejo našo pomoč pri pripravi na šolo.

Otroci v višjih starostnih skupinah se bodo v oddelkih pogovarjali o solidarnosti. Prejeli bodo razglednice, na katere bodo narisali risbice za skrite prijatelje v stiski ter jim na tak način izrazili svojo podporo.

K sodelovanju pa vabimo tudi vse ostale otroke in starše. Če želite lahko skritemu prijatelju poklonite nov zvezek ali tempera barvice, ki jih izberete skupaj s svojim otrokom. Nakup je neobvezen in povsem prostovoljen.

Tokrat imamo priložnost, da našim otrokom pokažemo, kako z majhno gesto nekoga razveselimo in mu polepšamo šolske dni.

Zvezke (nove, velike, črtane) in tempera barvice bodo zbirale vzgojiteljice v oddelkih, najkasneje do 10. junija 2022. Nato jih bomo predali Karitas, ki bo poskrbela da pridejo v prave roke.

Več informacij o solidarnostni akciji dobite na www.karitas.si/pokloni-zvezek.

Hvala za sodelovanje in solidarnost!

Vrtec Ciciban Novo mesto