• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

V Vrtcu Ciciban Novo mesto se zavedamo pomena gibanja in bivanja na prostem za otrokov razvoj zato smo  v sklopu te prednostne naloge na pobudo Fundacije za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto izvedli Tek podnebne solidarnosti v organizaciji Slovenske karitas.

Skupaj z otroki smo z vsakim pretečenim metrom in kilometrom gradili 10. krog solidarnosti okoli Zemlje. V vseh skupinah vrtca so potekale dejavnosti povezane s solidarnostjo. Otroci so se z vzgojitelji pogovarjali  in razmišljali o ljudeh v revnih državah, predvsem v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. Ogledali so si filme, fotografije, poslušali pravljice, izdelali so plakate, na majice so narisali štartne številke in risbico s kakšnim namenom tečejo ter posadili na igrišču vrtca tudi drevesa. Izpostavili so ljudi, ki nimajo pitne vode ali hrane, ljudi, ki so jih prizadele naravne katastrofe, ali otroke, ki ne morejo hoditi v šolo. Otroci so razmišljali tudi o tem kako bodo spremenili svoj odnos do okolja: »da ugasnemo luči, da ne bomo več smeti metali na tla, da se nehamo vozit z avtom, ugasnemo tovarne, da ne vključimo električnih stvari.«

Cicibani se bomo še naprej trudili ohranjati naše okolje čisto in zdravo.

Fundacija za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto