• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Na XIII. mednarodni strokovni konferenci vzgojiteljev v vrtcih so 23.1.2020 v Ljubljani s prispevki, prezentacijami in delavnicami sodelovale tudi strokovne delavke Vrtca Ciciban Novo mesto. S praktičnimi primeri in opisi so predstavile vzgojno izobraževalne potrebe predšolskega otroka.

Vzgojiteljica Vesna Čaval je ponazorila prispevek Potreba po varnosti – pridobivanje izkušenj in zadovoljitev pri otrocih – novincih.

Prezentacijo Otrok v bolnišničnem vrtcu (zadovoljevanje vzgojno izobraževalnih potreb) je prikazala vzgojiteljica v bolnišničnem vrtcu Ksenja Udovč.

Svetovalna delavka Mojca Pezdirc je izvedla delavnice na temo Pomoč svetovalnega delavca pri zaznavanju vzgojno izobraževalnih potreb predšolskega otroka.

Vzgojiteljica Kristja Robek je izpostavila Vpliv medijev na interes za knjigo.

Odgovore na vprašanje Kaj otrok zmore sam? pa je s konkretnimi primeri opisala vzgojiteljica Nives Balant.

Poleg strokovnih prispevkov je bila na konferenci dragocena tudi izmenjava izkušenj, praks in mnenj z drugimi strokovnimi delavkami ostalih slovenskih vrtcev.

Ponosni smo na naše strokovne sodelavke, ki razvijajo dobro prakso v našem vrtcu in jo širijo med širšo strokovno javnost.

Bravo, čestitamo!