• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Naša vizija je nastala s pomočjo vseh zaposlenih v Vrtcu Ciciban Novo mesto.

Vizija nam predstavlja, kam naj bi se naša organizacija usmerila v prihodnosti in kakšna naj bi bila. Izhaja iz osebnostnih vrednot zaposlenih iz vrednot, ki so nam vsem skupne. Je podoba prihodnosti našega vrtca, ki jo vidimo vsi zaposleni Vrtca Ciciban Novo mesto in se trudimo, da bi jo uresničili.

Vrtec Ciciban Novo mesto