• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Letni delovni načrt je dokument, ki nam služi kot vodilo delovanja vrtca za celo šolsko leto. V njem so zastavljeni cilji in naloge, opredeljeni so programi, dejavnosti in projekti, kot tudi organizacija in ustvarjanje pogojev za nemoteno celoletno delo in življenje v vrtcu ter sestava in vloga organov vrtca znotraj vzgojno izobraževalne dejavnosti kot tudi delovanje v širšem okolju.