• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

DAN ODPRTIH VRAT VRTCA CICIBAN NOVO MESTO

Vrtec Ciciban Novo mesto je zopet odprl svoja vrata za zunanje obiskovalce. V sredo, 21. februarja 2024, smo organizirali dan odprtih vrat za osnovnošolce v Mestni občini Novo mesto, ki se v teh dneh odločajo za vpis v srednjo vzgojiteljsko šolo.

Naš namen je bil učencem predstaviti delo pomočnika vzgojitelja in vzgojitelja v vrtcu. V enoti Ciciban smo gostili kar 18 učencev 8. in 9. razreda. Poleg informacij o izobraževalnem programu, ki so jih učenci pridobili na informativnih dnevih srednjih šol, so tako v vrtcu spoznali še praktično delo z otroki ter začutili utrip vrtca. Pomočnica vzgojiteljice in vzgojiteljica sta učencem predstavili svoje delo, naloge v oddelku ter potek dneva v vrtcu. Učenci so nato v skupinah prvega in drugega starostnega obdobja opazovali otroke, pristop strokovnih delavcev in se vključili v igro ter dejavnosti, ki so se izvajale v oddelku. Prav tako so si ogledali ostale prostore vrtca in igrišče.

Zelo smo veseli pozitivnega odziva in številčnega obiska na dnevu odprtih vrat. Verjamemo, da je kateri izmed učencev s to izkušnjo dobil potrditev, da je odločitev za vpis v srednjo vzgojiteljsko šolo res prava. Hkrati upamo, da se je kateri izmed učencev navdušil nad opravljanjem tega srčnega poklica. Veseli nas misel na to, da bodo v prihodnjih letih morda ravno ti učenci naši mladi sodelavci.

Svetovalna delavka Nina Hočevar