• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Centralni čakalni seznam javnih vrtcev v MO NM


Centralni čakalni seznam je dostopen na povezavi: 
https://www.novomesto.si/obcina/obcinska-uprava/urad-za-druzbene-dejavnosti/