• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Dragi otroci, spoštovani starši in ostali obiskovalci našega vrtca!

Naš vrtec ima otrokom in staršem prijazne hiške. S septembrom bo v njih poleg že znanih otroških obrazkov vstopilo še sto štiriinštirideset novinčkov. Veselimo se vsakega posebej, vsak dan znova.

Prvi dnevi so v naših vrtcih živahni, včasih malo glasni, a kmalu se med otroki in vzgojiteljicami stke nit povezanosti in takrat zavlada prijetno vzdušje znotraj vsakega oddelka posebej.

Izhodišče dela v našem vrtcu je zavedanje, da je otrokov pogled in doživljanje vsega, kar nas obdaja, v veliki meri odvisno od prvih vzorcev in izkušenj, ki mu jih posredujemo mi, odrasli, tako starši kot vzgojitelji. Vzgojitelji načrtujemo raznolike dejavnosti znotraj vrtca in v naravi z namenom, da pri otrocih razvijamo zdrav odnos do narave, omogočimo, da naravo začutijo z vsemi čutili, so radovedni, raziskujejo, razvijajo gibalne spretnosti, poglabljajo socialne vezi…

Dobrodošli pri Cicibanih, kjer boste spoznali pestrost našega vzgojno izobraževalnega dela z otroki in začutili naše vrednote s katerimi gradimo medosebne odnose.

Naj bo vrtčevsko leto polno priložnosti, osebne rasti in zadovoljstva.

Ravnateljica Jožica Zec