• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

HODILI SMO V VRTEC…

 na interaktivni razstavi v Dolenjskem muzeju od 3.3. do 7.5.2023

Predšolska vzgoja v Novem mestu ima dolgo tradicijo. Leta 2020 je minilo 90 let delovanja predšolske vzgoje v Novem mestu, ki pa jih zaradi epidemije nismo mogli na primeren način obeležiti. Zato smo se odločili pokloniti visokemu jubileju tudi ob priložnosti 20 letnega samostojnega delovanja obeh vrtcev in sicer s posebno interaktivno razstavo. Iskrena hvala Dolenjskemu muzeju za pripravljenost in odličnost pri pripravi edinstvene razstave.

Pred 20 -imi leti so zakoni dejali, da vrtec ne sme imeti več kot 30 oddelkov, sicer se mora razdeliti. Takratna VVO Novo mesto je v letu 2002/2003 delovala v 60- ih oddelkih, kar je pomenilo, da je ta vrtec prevelik.

Pa se je vnela debata – kako razdeliti vse vrtce oz. vse enote? Na 2, na 3, na 4 vrtce? Na levi in desni breg Krke, na to in ono stran mesta? No, pa se je zgodilo. VVO je bila 1.1.2003 razdeljena na dva vrtca-  Vrtec Ciciban Novo mesto in Vrtec Pedenjped Novo mesto, takrat vsakega z 29 oddelki. Vsakega na enem koncu mesta, vsakega na enem koncu mavrice. Med dva zavoda so se razdelile enote, razdelili so se tudi zaposleni, tudi vse spremljajoče službe. Mnogi, ki smo bili prej dolga leta sodelavci, smo bil kar naenkrat ločeni v dva zavoda. In kot vsaka ločitev, tudi ta ni šla povsem brez zapletov, a se je zgodila in se razvila v dve lepi, samostojni zgodbi.

Po 20-ih letih ločitve ali – bolje se sliši – samostojnega delovanja vrtcev Ciciban in Pedenjped Novo mesto smo se odločili, da praznovanje  obeležimo skupaj, saj vendar vsi mi delujemo z enakim poslanstvom – kar najbolje poskrbeti za najmlajše, ki so nam zaupani in biti v oporo staršem pri skrbi za njihovega otroka. Še več, na strokovnem - pedagoškem  področju, kot tudi na kvaliteti bivanja malčkov v naših vrtcih smo po merilih in kazalnikih kakovostnega dela v samem vrhu Slovenije.

Ker se zavedamo, da je moč v sodelovanju, smo se povezali z enega konca mesta na drugega, z enega konca mavrice na drugega ter pod njo ujeli še Dolenjski muzej. In kot je znano, se na vsakem koncu mavrice skriva zaklad. Te zaklade smo s strokovno pomočjo in odličnim sodelovanjem Dolenjskega muzeja odprli ter pripravili prikaz mavričnega dogajanja v naših vrtcih.

 

Dobrodošli pod mavrico tudi vi.

Vzemite si čas in uživajte ob ogledu razstave med 3.3. in 7.5.2023 v Dolenjskem muzeju.

 

Ravnateljici vrtcev Ciciban in Pedenjped Novo mesto:

Jožica Zec in Meta Potočnik

(foto: Robert Kokol / Foto Asja)