Vrtec Ciciban

Novo mesto

Fundacija za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto


Po večletnem uspešnem delovanju sklada vrtca smo se v sodelovanju s starši odločili za nadgradnjo pridobivanja donatorskih sredstev in sicer z ustanovitvijo Fundacije za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto.

Pred dobrimi 15 leti smo še v bivši Vzgojno – varstveni organizaciji Novo mesto ustanovili sklad vrtca. Prvi koraki so bili previdni, saj smo tako ustanovitelji, kot tudi donatorji, raziskovali možnosti in tveganja. Je pa sklad izredno zaživel v zadnjih 10 letih, odkar se je z reorganizacijo bivšega zavoda vrtec preoblikoval v bistveno manjši Vrtec Ciciban Novo mesto. Prevzel je pravno nasledstvo, s tem pa enako veliko čast kot tudi odgovornost.

Z veliko truda vseh zaposlenih nam je v slabem desetletju uspelo pri mnogih fizičnih in pravnih osebah vzbuditi interes in zaupanje, da so se odločili donirati za različne namene. S ponosom lahko nanizamo pridobitve, ki smo jih v zadnjih nekaj letih plačali s 115.000€ donacij v denarju in storitvami oz. materialu v vrednosti več kot 9.000€, dokaj enakomerno razporejene po vseh enotah.

Z ustanovitvijo fundacije sklad vrtca ne bo zamrl. Naš cilj je, da se sklad in fundacija smiselno dopolnjujeta in z donacijami, zbranimi na obeh naslovih, omogočimo otrokom boljše prostorske pogoje in nadgradnjo dejavnosti – za začetek tečaj angleškega jezika za vse otroke, ki obiskujejo vrtec zadnje leto pred šolo.

Vabimo starše, sorodnike, prijatelje, sosede in vse ostale, da postanejo podporni člani kot fizične osebe ter hkrati zainteresirajo odgovorne v svojih službah, da postanejo podporni člani kot pravne osebe.