Vrtec Ciciban

Novo mesto

Ciciveselica - tradicionana prireditev našega vrtca


CICIVESELICA je tradicionalna dobrodelna prireditev Vrtca Ciciban Novo mesto. Je oblika zabavnega popoldneva, s katerim obeležimo konec šolskega leta. Poleg zabavnega pa ima tudi donatorski značaj, saj s srečelovom, vstopnino za odrasle in prodajo hrane ter pijače, povečamo sredstva v skladu vrtca za nekaj tisoč evrov. 

Ciciveselica je vedno izredno dobro obiskana in je odprtega tipa, kar pomeni, da so dobrodošli tudi otroci in odrasli, ki niso vključeni v naš vrtec. 

Posnetke, fotografije in kratke opise naših nekaj zadjih Ciciveselic si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

6. Ciciveselica, leto 2010. Video posnetek Ciciveselice v letu 2010 si lahko ogledate tukaj.

7. Ciciveselica, leto 2011

8. Ciciveselica, leto 2012

9. Ciciveselica, leto 2013

10. Ciciveselica, leto 2014

11. Ciciveselica, leto 2015


Radio Vrtec


Projekt Radio Vrtec je edinstven v slovenskem prostoru in v vrtcu Labod poteka že od leta 1999, ko je bil ustanovljen na pobudo takratne ravnateljice Majde Kušer Ambrožič. Radio Vrtec deluje vsa leta od takrat za celo enoto Labod. 

Med otroci je izredno priljubljen: preizkušajo se v vlogi napovedovalca, novinarja ter pevca in nestrpno čakajo na naslednjo možnost sodelovanja v oddaji. V vrtcu imamo pravi radijski studio, vse igralnice in hodniki so opremljeni z zvočniki in tako imajo vse skupine in »obiskovalci vrtca« možnost poslušanja naših oddaj.

Z oddajanjem Radio Vrtec vsako leto prične v mesecu oktobru. Radijska ekipa se menja vsakodnevno. Oddaja se prične z uvodno špico/ jinglom, nato sledi pozdrav, nagovor, predstavitev otrok in skupine, sledi napoved jedilnika, petje in predvajanje pesmi/ poročilo aktualnih dogodkov, vremenska napoved in zaključni nagovor in pozdrav. V novoletnem in pustnem času poskrbimo, da po hodnikih in igralnicah odmeva primerna glasba. Pripravljamo čestitke za rojstne dni, pri čemer sodelujejo tudi vzgojiteljice nekaterih drugih skupin. 

V projektu se je izkazalo, da so tudi tisti otroci, ki so drugače v skupini malo bolj zadržani in tihi, pri napovedovanju in petju presenetljivo samozavestni in glasni. Strokovna delavca vedno dava prednost temu, da otroci čim bolj samostojno pripovedujejo, povezujejo in pojejo. Osnova projekta je vedno veselje otrok pri sodelovanju ter vključevanje želja in zamisli otrok in ne sam končni »izdelek«. Ta sproščenost pripomore k temu, da se otroci hitro znebijo začetne zadrege, ki so jo imeli pri prvih oddajah in lahko vsi (tudi tisti s slabšimi govornimi sposobnostmi) z velikim veseljem do konca sodelujejo v projektu.

Radio Vrtec je vsekakor zelo uspešen in zanimiv projekt. Čeprav se večkrat zgodi, da zvočniki v igralnicah niso vključeni in skorajda nimamo poslušalcev, pa imamo izvajalci pri tem ogromno veselja.


Ločevanje odpadkov in skrb za okolje


V vseh enotah našega vrtca skrbimo za urejenost prostora in okolja v katerem bivamo. Poleg urejenosti notranjih površin, poskrbimo skupaj z otroki tudi za prijetno okolico vrtca: zasaditev rož, grmovnic in dreves, skrb zanje, pometanje, grabljenje…

Dobra praksa v vseh enotah pa je vsakodnevno ločeno zbiranje odpadkov. Pred leti smo v sodelovanju s Komunalo Novo mesto pridobili ločene zabojnike za papir in embalažo, prav tako pa tudi kartonske škatle za ločeno zbiranje v igralnicah. Tako se otroci v naših vrtcih že od prvega leta dalje seznanjajo z vrstami odpadkov in jih zato uspešno ločujejo. Ločeno zbiranje je dobra praksa tudi v zbornicah, kuhinjah, pisarnah… Prav tako poskrbimo za biološke odpadke; zanje imamo v igralnicah posebne zabojnike, na igriščih pa postavljene kompostnike, v katere odlagamo odpadlo listje, sadje, olupke ipd. 
Na vhodih vrtca imamo zbiralnike za: 
• odslužene baterije, 
• izrabljene kartuše, tonerje, trakove in mobilne telefone, 
• zbiranje plastičnih pokrovčkov - pomoč invalidom.

Po dogovoru organiziramo zbiralne akcije odsluženega papirja. Letos bomno organizirali dve - eno v jesenkem času, drugo spomladi. Prvi izkupiček bo namenjen fundaciji našega vrtca za izvedbo nadstandardnih dejavnosti, drugi pa nakupu igrač oz. rekvizitov za otroke.

Tako preko celoletnih dejavnosti v vrtcu skrbimo za: 
• razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave, 
• razvijanje predstave o nastajanju, pomenu zbiranja in ločevanja ter o možnostih predelave odpadkov, 
• iskanje različnih možnosti za zmanjšanje količine odpadkov,
• aktivno sodelovanje pri zbiranju, ločevanju odpadkov in ponovni uporabi, 
• seznanitev s posledicami kopičenja odpadkov za okolje in zdravje, 
• prispevek k dobrodelnosti.


Praznovanje rojstnih dni otrok


Skoraj vsak otrok želi svoj rojstni dan praznovati tudi v vrtcu. 
Že več let pri nas poteka praznovanje otroškega rojstnega dneva na poseben način. Otroku želimo omogočiti doživljajsko bogato praznovanje rojstnega dne, ki temelji na skupni izbiri dejavnosti. Že pri načrtovanju praznovanja sodelujejo otrok - slavljenec, njegovi starši in strokovni delavci. Pri iskanju dejavnosti izhajamo iz otrokovih močnih področij. K prisotnosti v vrtcu ta dan povabimo tudi starše. Preko dneva se izvajajo dejavnosti, ki so slavljencu še posebej všeč, njemu je namenjen cel dan. Starše nam je v večini uspelo prepričati, da je tudi pogostitev otrok postala skromna ali je sploh ni, saj imamo v vrtcu dovolj raznolike zdrave prehrane, hkrati pa ugotavljamo, da otroku niso tako zelo pomembne pogostitve in darila, kot doživetje, vsebinsko bogate dejavnosti, ki so mu blizu in pa prisotnost njihovih staršev v vrtcu.

Tudi odzivi staršev so pozitivni, nekateri ostanejo v vrtcu uro, dve, drugi bi ostali kar cel dan. Tako imajo starši možnost vpogleda v življenje in delo vrtca ter aktivno sodelovanje pri vzgojnem delu.