Vrtec Ciciban

Novo mesto

Kako vpisati otroka v vrtec?


Otroke sprejemamo na podlagi prijave, ki jo starši oddajo na upravi vrtca pri svetovalni delavki. Vpis poteka skozi celo šolsko leto. Enkrat letno (marec, april) pa vrtec pozove k vpisu novincev za novo šolsko leto. V kolikor je prijav več kot prostih mest, obravnava vloge komisija za sprejem otrok v vrtec. Starši prejmejo pisno obvestilo o sprejemu v vrtec in nadaljnja navodila za priprave na prihod v vrtec.

Komisija na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec odloča o prispelih vlogah 1x letno /v aprilu/ in sprejema otroke za september v istem koledarskem letu. Prednost pri sprejemu imajo socialno ogroženi otroci in otroci s posebnimi potrebami. Za otroke s posebnimi potrebami je zaželjeno, da starši že na vpisu priložite ustrezne dokumente, da lahko vrtec pripravi pogoje za sprejem. Vse podrobnosti o začetku postopka usmerjanja dobite na tej povezavi: otroci s posebnimi potrebami  - v zavihku predstavitev - svetovalna služba. 


Starši so pisno obveščeni o rešitvi vloge za mesec september v mesecu aprilu, za sprejeme med šolskim letom pa v skladu s prostimi mesti, praviloma dva meseca pred iztekom porodniškega dopusta. V obvestilu sta odločba in pogodba, s katero potrdite prihod otroka v vrtec in navodila o:

  • postopnem uvajanju otroka v vrtec,
  • oddaji podatkov o dohodkih družine za izračun prispevka staršev,
  • zdravniškem pregledu otroka.

Pravilnik o sprejemu otrokDatoteke:

Pravilnik o sprejemu otrok

pravilnikospremembahindopolnitvahpravilnikaosprejemuotrokvvrtec.pdf


Cene programov


Za prenos dokumenta na svoj računalnik kliknite na povezavo spodaj.


Datoteke:

cenikprogramov22018_1.pdf