Vrtec Ciciban

Novo mesto

Imamo nove športne rekvizite


Praznik vrtca Ciciban, ki smo ga poimenovali Cicidan, in smo ga praznovali v mesecu maju, še polni naše spomine. Kako prijetno je bilo na razgibanem majskem popoldnevu na Sevnem!

Z donacjami in prostovoljnimi prispevki staršev na prireditvi pa smo v teh dneh pridobili še nekaj novih športnih rekvizitov. Zelo smo se jih razveselili. Poglejte, kaj vse lahko počnemo z njimi!

Iskrena hvala za vsak prispevek.


Mehurčki do 31. 8. 2017 še v Cicibanu


 Spoštovani starši otrok, ki so vključeni v enoto MEHURČKI!

 

 V enoti Mehurčki še poteka nekaj vzdrževalnih del, zato vas obveščamo, da bomo z otroki gostovanje v enoti CICIBAN podaljšali  do začetka novega šolskega leta, torej do vključno 31.8.2017.  

 

Kot že do sedaj, vas tudi v dneh od ponedeljka 28.8. do četrtka 31.8.2017 pričakujemo v enoti Ciciban, od petka 1.9.2017 dalje pa v enoti Mehurčki.

 

Prosimo Vas za potrpežljivost in sodelovanje pri skrbi za varnost in dobro počutje otrok v vrtcu in se Vam zahvaljujemo za razumevanje!

 

 

Vse dobro!

Ravnateljica

Jožefa Zec, dipl. vzg.

 


Najdihojca v Cicibanu do 31. 8. 2017


 

 

POLETJE V VRTCU

 

 POMEMBNO OBVESTILO za dneve od 28.8. do 31.8.2017

 

 Spoštovani starši otrok, ki so vključeni v enoto NAJDIHOJCA!

 

Energetska sanacija stavbe – OŠ Mali Slatnik še poteka. Dela v in okoli stavbe se bodo zamaknila, zato vas prosimo za potrpežljivost in razumevanje.

 

Glede na trenutno stanje del vas obveščamo, da bomo z otroki gostovanje v enoti CICIBAN podaljšali  do začetka novega šolskega leta, torej do vključno 31.8.2017.  

 

Kot že do sedaj, vas tudi v dneh od ponedeljka 28.8. do četrtka 31.8.2017 pričakujemo v enoti Ciciban.

 

Od petka 1.9.2017 dalje pa v enoti Najdihojca.

 

Dela na stavbi se bodo takrat še izvajala, zato vas prosimo za potrpežljivost in sodelovanje pri skrbi za varnost in dobro počutje otrok v vrtcu.

 

Zahvaljujemo se Vam za razumevanje!

 

 

Vse dobro!

Ravnateljica

Jožefa Zec, dipl. vzg.

 


»Rad hodim v vrtec in kaj vse se tam naučim!«


 

Dodobra smo že zakorakali v novo šolsko leto. V Glasilu Mestne občine Novo mesto, ki je izšlo v teh dneh, je objavljen članek iz Vrtca Ciciban Novo mesto z naslovom "Rad hodim v vrtec in kaj vse se tam naučim!". Preberite, kako vsako leto znova skrbno načrtujemo naše delo in izberemo tudi prednostne naloge, s katerimi se vsak po svoje in vsi skupaj trudimo k višji kakovosti bivanja v vrtcu. 

Če bi o kakovosti v vrtcu vpraševali starše, bi bili odgovori najbrž sila podobni: merilo kakovosti je, če so pogoji bivanja razmeroma udobni in seveda, če otrok rad hodi v vrtec. Z otrokovim dobrim počutjem običajno povezujemo občutek varnosti; občutek, da so upoštevane njegove individualne želje; občutek, da je razumljen in sprejet.

Vzgojiteljice bi k tem občutkom dodale še eno dimenzijo, namreč otrokovo dobro počutje v procesu učenja, ki izvira iz prirojene želje, da bi bolje razumel svet. Zato posvečamo veliko pozornost pripravi takih dejavnosti, ob katerih otroci doživljajo občutek zadovoljstva, uspeha in ponosa nad svojimi dosežki. Podpiramo in spremljamo otroke pri igri in razvoju.  Ugotavljamo, kako otroci hitreje napredujejo in temu prilagajamo dejavnosti. Omogočamo okolje, v katerem otroci sodelujejo in se učijo drug od drugega. Ob miselnih izzivih, ki niso za otroka ne prelahki ne pretežki, skupaj vsak dan odkrijemo kaj novega. Pomembno nam je, da si vzamemo čas, da otroke poslušamo in predvsem, da slišimo, kaj nam govorijo, jih ob tem opogumljamo, da se izrazijo in jim pozitivno odgovarjamo.

Med pomembnejše prednostne naloge smo tudi v novem šolskem letu uvrstili igro in učenje na prostem vsak dan, v vsakem vremenu. Načrtovali bomo kakovostne dejavnosti na naših igriščih, raziskovali bomo bližnjo in daljno okolico naših vrtcev. Želimo, da imajo otroci stik z gozdom in neokrnjeno naravo. Mestni gozd Ragov log nam omogoča dobro iztočnico. Kar nekaj korajžnih poskusov njegovega oživljanja smo bili deležni, zagotovo pa bi še našli kakšno idejo, ki bi pripomogla k višji kakovosti bivanja v gozdu vseh, ne le najmlajših občanov.

Zavedamo se pozitivnih učinkov gibanja, zato bomo še naprej redno izvajali gibalne minute - že pred zajtrkom in ob različnih prehodih. Ker znamo združiti moči, dobre ideje in k temu pritegniti tudi otroke in njihove starše, napovedujemo, da se bomo tudi v prihajajočem šolskem letu družili na najlepši naraven način, ob gibanju na Cicidnevu. Zaposleni v vrtcu bomo za otroke in njihove starše znova pripravili zabavne gibalne izzive, namenjene sodelovalnemu gibanju otrok in staršev.

Veselimo se, da bomo omogočili tudi višjo kakovost bivanja v naših objektih – v enoti Labod s celovito energetsko sanacijo, v enoti Kekec z delno energetsko sanacijo ter preureditvijo prostorov in v ostalih naših enotah, ki smo jim preko poletnih mesecev namenili posebno pozornost ter poskrbeli za obnove, popravila, čiščenja … »Da bo naš vrtec lepši,« so mi razložili otroci v Labodu. »Da se bomo v njem še bolje počutili in morda tudi zato še raje prihajali v vrtec – tako otroci in starši kot zaposleni,« bi dodala naša ravnateljica. »In dobro počutje je osnova za kakovostno življenje in delo.«

Irena Novak, vzgojiteljica

Fotografije: C. Uhan, L. Pavlič, K. Robek

 

 


Datoteke:

Iz Glasila Mestne občine Novo mesto


Strokovno srečanje za starše otrok z ADHD


Zavod za pomoč otrokom z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti ADHD vabi na strokovno srečanje za starše otrok z ADHD, ki bo v soboto, 25. 11. 2017, na OŠ Medvode. Podrobnosti v priponki.


Datoteke:

vabilo21.pdf