Vrtec Ciciban

Novo mesto

« Nazaj

V sredo, 14. marca 2018, nadaljujemo stavko

09.03.2018

Ljubljana, marec 2018

 Spoštovani starši,

 v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo bili sredi minulega meseca – zatem ko Vlada RS ni prisluhnila našim številnim pozivom, naj zaustavi in preobrne trend zniževanja sredstev za vzgojo in izobraževanje ter odpravi nesprejemljivo nižje vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela – primorani uporabiti skrajno sredstvo sindikalnega boja, tj. izpeljati splošno stavko v vzgoji in izobraževanju.

 

Naj na tem mestu znova poudarimo, da ne zahtevamo nobenih privilegijev, ne zahtevamo, naj država plačuje izobraževalke in izobraževalce več ter bolje kot druge, a vztrajamo in bomo vztrajali, naj vzgojno-izobraževalnega dela ne podcenjuje in zaposlenih na teh področjih ne plačuje slabše kot plačuje druge zaposlene v javnem sektorju na primerljivih delovnih mestih z enako zahtevano stopnjo izobrazbe. Z razvrednotenjem vzgojno-izobraževalnega dela, ki se sistematično poglablja od leta 2012, je ogrožena tudi kakovost javnega izobraževanja – od vrtcev do univerz –, ki je eden od stebrov uresničevanja socialne države. Če se bo zaostajanje plač v vzgoji in izobraževanju nadaljevalo, nadpovprečne ravni našega šolstva, ki jo potrjujejo mednarodne evalvacije znanja naših otrok, učencev in učenk ter dijakov in dijakinj, ne bomo mogli ohraniti in padec kakovosti je neizbežen.

 

Ker Vlada RS tudi po najmnožičnejši stavki in protestnem shodu zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v času samostojne Slovenije (v stavki je sodelovalo več kot 40.000 izobraževalk in izobraževalcev, 20.000 med njimi pa jih je prišlo tudi na Kongresni trg v Ljubljani) naše upravičene zahteve po izboljšanju položaja vzgoje in izobraževanja ter zaposlenih na teh področjih zavrača, bo SVIZ v prihodnjih mesecih stavkovne aktivnosti zaostroval.

 Splošno stavko v vzgoji in izobraževanju bomo nadaljevali v sredo, 14. marca 2018, zato na ta dan v vrtcih ne bo izpeljan vzgojno-izobraževani program.V posameznih izrednih primerih, ki bodo vnaprej opredeljeni po predhodnem dogovoru z vami starši, pa bo tudi tokrat poskrbljeno za tiste otroke, ki bi se sicer znašli v tveganih razmerah z vidika njihove varnosti.

Zavedamo se, da bo to povzročilo največ nevšečnosti prav vam, cenjeni starši. Zanje se vam vnaprej iskreno opravičujemo, a vas obenem prosimo za razumevanje in podporo našemu prizadevanju, da bi za dobro naših otrok preprečili dolgoročno skrajno negativne posledice neustreznega odnosa Vlade RS do področja vzgoje in izobraževanja ter nesprejemljivo nizkega vrednotenja dela izobraževalk in izobraževalcev.  

Vse enote našega vrtca bodo ta dan zaprte. Stavkajoči bomo v enoti Labod, ki bo dežurna enota za nujno potrebno varstvo otrok. Tudi tokrat vas, cenjeni starši, prosimo za razumevanje in podporo našim prizadevanjem ter se vam hkrati opravičujemo za nevšečnosti, ki vam jih bo stavka povzročila. 

Za otroke, ki bodo prišli v vrtec, bomo zagotovili varstvo in prehrano, zato moramo pravočasno vedeti število nujnih primerov, da bomo le-to lahko ustrezno organizirali. Prosimo, da v primeru, da ta dan potrebujete varstvo, obvestite vzgojiteljice vašega otroka do ponedeljka, 12.3.2018.

S spoštovanjem,

Jelka Velički, l.r., predsednica GSO SVIZ

Branimir Štrukelj, glavni tajnik GSO SVIZ

Barbara Udovč, sindikalna zaupnica Vrtca Ciciban Novo mesto

 

GO SVIZ Slovenije: Oražnova ulica 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920