• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Enota Palček


Otroški oddelek v
Splošni bolnišnici Novo mesto

T: 07 39 16 316 ali 07 39 16 313

Poslovni čas: 6.00 – 13.00

Število oddelkov: 1
Starost otrok: 1-6 let
Vodja oddelka: Ksenja Udovč
ksenja.udovc@ciciban-nm.si


Vrtec Palček se predstavi


Enota Palček deluje na Otroškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto in je edini bolnišnični oddelek vrtca na Dolenjskem. Vzgojiteljica se vsakodnevno srečuje z različno bolnimi otroki in njihovimi družinami. Nudi jim občutek sprejetosti in varnosti. Zaradi različno organiziranih dejavnosti otrok lažje sprejema novo okolje in prenaša manj prijetne zdravstvene posege.

V vsebinsko zanimivih aktivnostih otroci skupaj z vzgojiteljico preživijo veliko prijetnih in spodbudnih trenutkov, s katerimi si bolni otroci bogatijo dan in odvračajo pozornost od bolezni, hkrati pa navezujejo stike z vrstniki in odraslimi.

Otroci se v bolnišničnem vrtcu dobro počutijo, kar se kaže v tem, da radi prihajajo v igralnico. Življenje z vrstniki jim je kljub bolezni prijetno in jim pomaga socialno odraščati, njihove izkušnje in spodbujanje pozitivnih prijateljskih odnosov pa jim pomagajo razvijati pozitivno samopodobo.